6. workshop CTT

Současné trendy na pracovištích center transferu technologií, transfer v podmínkách nouzového stavu a v následujícím období


(Výzvy při řešení PoC, Marketingu, Práva a Projektů na CTT)

Workshop se koná pod záštitou pracovních skupin sdružení Transfera.cz

2. - 3. července 2020, Olomouc


Děkujeme za vaší účast a zapojení a těšíme se na viděnou při 7. workshopu CTT!


Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci

Šlechtitelů 813/21 | 783 71 Olomouc Holice

+420 585 631 420 | vtp@upol.cz |vtp.upol.cz