Program

  • Workshopy probíhaly formou panelů a následné diskuze všech účastníků.

  • Všichni účastnici obdrželi certifikát o absolvování.

Současné trendy na pracovištích center transferu technologií,
transfer v podmínkách nouzového stavu a v následujícím období

(Výzvy při řešení PoC, Marketingu,Práva a Projektů na CTT)

Den první, čtvrtek 2. července 2020

09:00 Registrace

10:00 Zahájení
Statistiky a zajímavosti k 6. workshopu CTT
Informace o novinkách v Transfera.cz
Dotazník členské základny a jeho stav
Příprava národní konference
Vystoupení Dr. Aleše Vlka, alevia s.r.o.; portál Vědavýzkum.cz o novinkách na portále a připravovaných akcích
Vystoupení Dr. Ing. Otakara Fojta z UK Science and Innovation Network, který nás seznámí s nejnovější situací CZ-UK vědecké spolupráce a co můžeme očekávat v druhé polovině roku.

11:00 Workshop: Proof-of-Concept jako nástroj transferu
Představení 3-4 systémů PoC na jednotlivých CTT: výběr, řízení, prodej, co se osvědčilo a co chce upravit, ...
1. Dr. Ing. Petr Kubečka, UPOL
2. RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., JCU
3. Ing. Mgr. Jan Přenosil, Ph.D., Mendelu
4. Ing. Michal Mokroš, VŠB
Diskuze

12:30 Přestávka

13:30 Workshop: PR a marketingová strategie
PR a marketingová strategie (mise a cíle Transfera.cz, SWOT, struktura poskytovaných služeb, cílové skupiny, nástroje komunikace, forma a obsah prezentace Transfera.cz.

14:30 Přestávka

14:45 Workshop: Právo a CTT
Právní aspekty transferu technologii a aktuální otázky v této oblasti, spin-off, odměny původců.

15:45 Přestávka

16:00 Workshop: Projekty na CTT
Řízení a ukončování příp. prodlužování projektů OP VVV a další projektové možnosti/informace pro rozvoj CTT.

17:00 Přestávka

17:15 Workshop: Databáze Transfera.cz
Prezentace výsledků VaV a CTT pro firmy a další subjekty. Co musí správná prezentace v databázi obsahovat a jak má fungovat, Proč dávat nebo nedávat technologie do databází, ...

18:00 Společenský program - Teambuilding
Bezplatný přístup na narozeniny VTP, ...

Den druhý, pátek 3. července 2020

10:00 Registrace

10:30 Přednesení závěrů z Workshopů

11:30 Kulatý stůl - Společná sekce

12:30 Přestávka

13:00 Závěrečné slovo ředitele VTP UP

13:15 Ukončení

Pracovní skupiny

Kontaktní osoby

Akce probíhá pod záštitou

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci

Šlechtitelů 813/21 | 783 71 Olomouc Holice

+420 585 631 420 | vtp@upol.cz |vtp.upol.cz